Bạn cần biết


cam kết pháp lý khi sử dụng phần mềmBộ thống kê thông tin, sử dụng và chia sẻ phần mềm theo dõi điện thoại là chủ sở hữu duy nhất của thông tin thu thập trên trang web này và chúng tôi chỉ có truy cập vào hoặc thu thập thông tin mà bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi qua email hoặc qua tiếp xúc trực tiếp khác từ bạn. phần mềm giám sát điện thoại sẽ không bán hoặc cho thuê thông tin này cho bất kỳ tổ chức nào khác và nó là chỉ để sử dụng riêng của chúng tôi.

>>> Hướng dẫn cài đặt phần mềm
>>> Định vị số điện thoại
>>> Thiết bị nghe lén điện thoại

Cho phép như thế nào?

Tất cả người dùng của được yêu cầu chấp nhận tất cả các điều khoản trên trang này khi tạo tài khoản của bạn và khi mua hàng.
Chính sách bảo mật: chính sách này phác thảo thực tiễn bảo mật của phần mềm giám sát điện thoại và nó chỉ áp dụng cho thông tin được thu thập bởi các trang web phần mềm giám sát điện thoại. Nó thiết lập như sau:

  • Thông tin cá nhân được thu thập từ bạn thông qua các trang web, nó được sử dụng như thế nào, và người mà nó có thể được chia sẻ.
  • Có sẵn cho bạn lựa chọn liên quan đến việc sử dụng các dữ liệu của bạn.
  • Thủ tục bảo đảm tại chỗ để bảo vệ chống lại sự lạm dụng của những thông tin của bạn.
  • Làm thế nào bạn có thể khắc phục bất kỳ sự thiếu chính xác bạn có thể tìm thấy thông tin.

Phần mềm theo dõi điện thoại sẽ sử dụng những thông tin bạn đã cung cấp để đáp ứng cho bạn, liên quan đến lý do bạn liên hệ với chúng tôi. phần mềm giám sát điện thoại sẽ không chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào bên ngoài tổ chức của chúng tôi, khác hơn so với khi cần thiết để đáp ứng yêu cầu của bạn, ví dụ như để hoàn thành vận chuyển một đơn đặt hàng.

Nó là cần thiết cho phần mềm giám sát điện thoại yêu cầu thông tin cá nhân của bạn trên mẫu đơn đặt hàng của chúng tôi. Để mua sản phẩm phần mềm của chúng tôi từ chúng tôi, bạn phải cung cấp thông tin liên lạc (như tên của bạn và địa chỉ vận chuyển) và các thông tin tài chính (như số thẻ tín dụng, ngày hết hạn). Những thông tin này được sử dụng cho mục đích thanh toán và để điền vào đơn đặt hàng của bạn. Nếu chúng tôi có bất kỳ vấn đề với việc xử lý các đơn đặt hàng của bạn, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này cho mục đích liên lạc với bạn.

Bạn có thể làm những điều sau đây bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email hoặc số điện thoại được cung cấp trên trang web của chúng tôi:
– Xem những dữ liệu chúng tôi có thể có về bạn, nếu có.
– Thay đổi / sửa bất kỳ dữ liệu nào mà chúng ta có thể sở hữu liên quan đến bạn.
– Yêu cầu chúng tôi xóa bất kỳ dữ liệu đã có về bạn.
– Thể hiện bất cứ mối quan tâm của quý vị về việc sử dụng các dữ liệu cá nhân của bạn của chúng tôi.

An ninh bảo mật:

Chúng tôi có tất cả các biện pháp phòng ngừa hợp lý để bảo vệ sự riêng tư của thông tin của bạn. Khi bạn gửi thông tin nhạy cảm qua trang web phần mềm giám sát điện thoại, thông tin của bạn được bảo vệ trực tuyến cũng như offline.
Bất cứ nơi nào chúng tôi thu thập thông tin nhạy cảm (như dữ liệu thẻ tín dụng), thông tin được mã hóa và truyền cho chúng tôi một cách an toàn. Bạn có thể xác minh điều này bằng sự hiện diện của một biểu tượng khóa đóng cửa ở dưới cùng của trình duyệt web của bạn, hoặc nhìn thấy các chữ “https” ở phần đầu của địa chỉ URL của trang web.
Trong khi chúng tôi sử dụng việc mã hóa để bảo vệ thông tin nhạy cảm được truyền trực tuyến, chúng tôi cũng cung cấp bảo vệ thông tin của bạn ẩn. Ngưởi sử dụng có yêu cầu về thông tin để thực hiện một công việc cụ thể sẽ được cấp quyền truy cập thông tin nhận dạng cá nhân. Các máy tính/máy chủ mà chúng tôi lưu trữ những thông tin nhận dạng cá nhân của bạn được duy trì trong một môi trường an toàn.

Tại Việt Nam: Web site này được lập nên để giới thiệu với các bạn các tính năng tác dụng của phần mềm. Chúng tôi không chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc quý vị sử dụng giải pháp này trong việc xấu vi phạm pháp luật.Và điều quan trọng hơn hết là trước khi sử dụng bạn phải tham khảo luật pháp của nước bạn đang ở hoặc tư vấn qua luật sư riêng của bạn, liệu bạn có vi phạm pháp luật hay không, dĩ nhiên, người hướng dẫn hoàn toàn không chịu trách nhiệm về mục đích hướng dẫn, mà chỉ có thể hỗ trợ về kỹ thuật.

 

Từ khóa:   ·

Bài khác của spyphonevn.com