Phần mềm giám sát iPhone giá rẻ


Spyphone phần mềm giám sát mạnh mẽ nhất cho phép bạn theo dõi tất cả các hoạt động của iPhone bất kỳ: cung cấp cho bạn một số các tính năng sáng tạo để bạn có thể theo dõi, giám sát từ xa điện thoại iPhone. Các tính năng sẽ làm việc trong hệ thống của iPhone mục tiêu, trong chế độ ẩn, vì vậy nó sẽ không xuất hiện trên điện thoại mục tiêu và luôn luôn hoạt động trong chế độ ẩn.

>>>Ứng dụng theo dõi điện thoại
>>>Phần mềm theo dõi điện thoại cho Android
>>>Phầm mềm định vị điện thoại

 Mô tả tính năng giám sát điện thoại iPhone

nghe lén cuộc gọi

Theo dõi cuộc gọi

Nghe các cuộc gọi đến và đi
Ghi âm lại cuộc gọi
Xem nhật ký cuộc gọi
theo dõi tin nhắn

Theo dõi tin nhắn

Xem SMS gửi và nhận
Xem SMS đã xóa
Chuyển hướng SMS
giám sát vị trí

Theo dõi vị trí

Xem vào hiện tại vị trí GPS
Xem vào lịch sử vị trí
Tìm hiểu các tuyến đường
theo dõi email

Đọc Email

Đọc gửi / nhận email
Xem Email đã xóa
Xem danh sách liên lạc email
tham gia mạng xã hội

Theo dõi hoạt động mạng xã hội

Theo dõi Facebook
Theo dõi Skype
Theo dõi Viper, Zallo
quản lý đa phương tiện

Giám Sát đa phương tiện

Xem hình ảnh
Xem video
Nghe ghi âm
báo cáo thay đổi

Cảnh báo-thông báo

Thông báo khi thay đổi sim
Thông báo khi tắt nguồn
như một máy ghi âm

Ghi âm môi trường xung quanh

Nghe điện thoại xung quanh
Ghi âm lại các âm anh xung quanh điện thoại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần mềm gián điệp trên điện thoại là một chương trình tiện ích, là một phương tiện chống gian lận, lừa đảo, bảo vệ người thân, tài sản cũng như bảo mật thông tin cá nhân cũng như điên thoại của bạn.
Cài đăt được trên các hdh: Nokia Symbian, iOS(iPhone), Android(HTC, Samsung, LG.. )
Là công cụ hữu ích, không nên sử dụng cho mục đích xấu chính vì vậy chúng tôi không chịu trách nhiệm nào trong việc bạn sử dụng phần mềm trong việc tư lợi hay làm hại người khác.

 

 

Trang chủ

 

 

Từ khóa:   ·

Bài khác của spyphonevn.com