Spyphone Phần Mềm Theo Dõi Điện Thoại


Phần Mềm Theo Dõi Điện Thoại

Spyphone là một ứng dụng hay một phần mềm đỉnh cao của công nghệ theo dõi điện thoại. Spyphone hoạt động trong điên thoại của bạn như một thám tử thực sự. Thu thập ghi lại tất cả các hoạt động của chiếc điện thoại của bạn đã làm. Hơn nữa spyphone là một phần mềm bí mật ẩn danh

spyphone phần mềm theo dõi điện thoại

Tính năng phần mềm Spyphone

1/- Lắng nghe môi tường âm thanh xung quanh
2/- Nghe nội dung cuộc gọi đến và cuộc gọi đi
3/- Ghi âm lại cuộc gọi đến và cuộc gọi đi
4/- Nhận được tất cả các tin nhắn SMS, MMS nhận và gửi
5/- Nhận được thông báo các cuộc gọi đến, các cuộc gọi đi
6/- Biết vị trí, địa điểm di chuyển của điện thoại của bạn
7/- Thông báo khi có sự thay đổi sim mới
8/- Xem nội dung email gửi và nhận
9/- Thông báo khi tắt nguồn hay khởi động lại
10/- Ghi lại video khi điện thoại của bạn thực hiện video call
11/- Phần mềm vẫn hoạt động ngầm trên điện thoại cho dù thay đổi sim

 Spyphonevn

Spyphone là một ứng dụng hay một phần mềm đỉnh cao của công nghệ theo dõi điện thoại. Spyphone hoạt động trong điện thoại của bạn như một thám tử thực sự. Thu thập ghi lại tất cả các hoạt động của chiếc điện thoại của bạn đã làm. Hơn nữa spyphone là một phần mềm bí mật ẩn danh.

Spyphone cho phép các bậc cha mẹ và người sử dụng lao để theo dõi điện thoại Samsung chạy Android. Một khi phần mềm được tải về và cài đặt vào thiết bị Samsung nó âm thầm ghi lại các hoạt động và gửi chúng vào Email và tài khoản đăng ký trước đó của bạn. Bạn sẽ có có thể bí mật theo dõi điện thoại di động của bạn vì Spyphone phần mềm theo dõi điện thoại Samsung vẫn hoàn toàn ẩn. Sau khi cài đặt, bạn có thể bí mật theo dõi các hoạt động điện thoại di động của bạn 24/7.

Từ khóa:  

Bài khác của spyphonevn.com