Ứng Dụng Theo Dõi Điện Thoại


Ứng dụng theo dõi điện thoại là một phần mềm tuyệt vời giúp bạn giám sát các hoạt động cho điện thoại. Ứng dụng theo dõi điện thoại di động này ghi lại các cuộc gọi điện thoại vào và ra, tin nhắn SMS và MMS . Nó ghi lại số điện thoại đến hoặc đi được tích hợp với địa chỉ liên lạc của điện thoại. Nó cũng theo dõi vị trí gps, sms, mms hoặc gọi điện thoại.

>>>Phần mềm theo dõi điện thoại iphone
>>>Phần mềm theo dõi điện thoại Android
>>>Thiết bị nghe lén điện thoại android

ứng dụng theo dõi điện thoại

Mổ tả tính năng của ứng dụng theo dõi

  • Nhật ký tin nhắn: Theo dõi tin nhắn sms đến và đi.
  • Nhật ký điện thoại: Ứng dụng sẽ theo dõi các cuộc gọi điện thoại đến hoặc đi, tên liên lạc và thời gian của cuộc gọi sẽ được lưu và ghi âm lại tất cả các cuộc gọi đó.
  • Nhật ký trình duyệt: Ứng dụng theo dõi các hoạt động trình duyệt, tên miền chính và ngày khi nó được truy cập sẽ được lưu lại.
  • Nhật ký vị trí: Định vị vị trí hiện tại của điện thoại mục tiêu, vẽ lại quá trình di chuyển.
  • Nhật ký Facebook, Viper, Yahoo, Viper, Zalo: Theo dõi các thông điệp và tin nhắn của Facebook, Viper, Yahoo, Viper, Zalo.
  • Hệ thống bản ghi: Theo dõi khi điện thoại được khởi động lại hoặc khi chế độ tắt chuông được thay đổi.
  • Giám sát từ xa: Các bản ghi được lưu trữ trên một máy chủ mà bạn có thể truy cập thông qua internet.
  • Theo dõi các bức ảnh chụp bằng điện thoại mục tiêu.
  • Chống chộm cắp điện thoại
  • ………

Ứng dụng theo dõi điện thoại sử dụng kết nối internet của điện thoại để gửi dữ liệu đến máy chủ của chúng tôi. Sau đó bạn có thể theo dõi các bản ghi từ xa từ máy chủ của chúng tôi.

 

Ứng dụng này là rất tốt cho việc quản lý nhân viên của bạn hoặc con cái bạn. Bạn có thể theo dõi trẻ em của bạn để giữ cho chúng ra khỏi con đường nguy hiểm. Bạn có thể giám sát nhân viên của bạn để xem thời gian của họ vì lý do khác. Ứng dụng theo dõi điện thoại cũng có thể là quan trọng trong cuộc sống cá nhân của bạn. Ứng dụng theo dõi điện thoại cũng có thể được sử dụng để sao lưu dữ liệu từ điện thoại của bạn hoặc theo dõi điện thoại của bạn nếu nó đã bị đánh cắp. 

 

>>>Quay lại trang chủ

 

 

 

Từ khóa:   · ·

Bài khác của spyphonevn.com