VoidPhone phần mềm ghi âm điện thoại


Phần Mềm Nghe Lén Điện Thoại

VoidPhone là chức năng nổi bật nhất của phần mềm theo dõi điện thoại Spyphone. VoidPhone có khả năng nghe lén điện thoại khi điện thoại mục tiêu thực hiện quá trình đàm thoại hoặc thực hiện videocall. Nghe lén và ghi âm lại cuộc đàm thoại thành file .mp4 rồi gửi về email và tài khoản đăng ký của bạn.

>>>Theo dõi điện thoại 24/24

voidphone phần mềm nghe lén điện thoại của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn bảng thông tin chi tiết về các cuộc đàm thoại có kèm theo file ghi âm .mp4

 Phần Mềm Theo Dõi Điện Thoại Spyphone

 I.Tính năng phần mềm
phần mềm nghe lén điện thoại ghi lại âm thanh xung quanh bất cứ lúc nào bạn muốn không bị phụ thuộc vào điện thoại thời điểm đó có phát sinh cuộc gọi hay không.

 

 

 

Từ khóa:   · ·

Bài khác của spyphonevn.com